VA-projektering

Vi har heltäckande kompetens inom VA-projektering och lång erfarenhet av att arbeta i olika typer av skeden, med olika typer av anläggningar och beställare.

VA-projektering.jpg
Våra uppdrag omfattar allt från tidiga skissfaser till uppföljning i bygg- och driftskede. Däremellan finns det vi har allra störst erfarenhet inom, nämligen detaljprojektering och upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Med kreativitet och samarbete som ledord, tar vi övergripande ansvar för VA-projektering i samband med nyexploatering, infrastrukturutveckling, omvandlingsområden och mycket annat.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Herman Andersson
Herman Andersson
Avdelningschef VA-teknik Göteborg