Trafikanalyser och utredningar

Vi har ett brett sammansatt team med gedigen trafikteknisk erfarenhet. Våra medarbetare har stor erfarenhet av utredningar av allt från större områden ned till detaljplaner.


Bland annat utför vi trafikprognoser, kapacitetsstudier, trafiksimuleringar, kollektivtrafik­utredningar, cykelutredningar, risk­konsekvensutredningar och tillståndsansökningar för miljöfarlig verksamhet.

Kontakt

Profilbild för Maria Young
Maria Young
Trafikutredare, Team Trafik