Tillståndsärenden

Norconsult har arbetat med ett stort antal tillståndsärenden för en mängd olika verksamheter. Vi har även erfarenhet från alla skeden i tillståndsprocessen och har den samlade kompetensen att hjälpa en kund från undersökningssamrådet till ett färdigt tillstånd.

Verksamheter som kräver tillstånd är bl.a. olika industrier, hamnar, kraftledningar, broar, stabilitetsåtgärder i vattenmiljöer och täkter. Beroende på verksamhetens omfattning, placering och utformning kan den klassas som miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet eller täktverksamhet. För byggandet av kraftledningar krävs istället tillstånd enligt ellagen, en s.k. nätkoncession. Tillstånd krävs även för åtgärder eller verksamheter som på betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område.

Vid tillståndsärenden kan Norconsult åta oss hela tillståndsprocessen med samråd och allmänhet samt framtagande av ansökningshandlingar inkl. MKB, tekniska beskrivning och fastighetsförteckning.  Norconsult kan erbjuda den rätta, tvärvetenskapliga projektgruppen för varje enskilt uppdrag.

Kontakter

Profilbild för Camilla Kylin
Camilla Kylin
Gruppledare
Profilbild för David Reuterskiöld
David Reuterskiöld
Seniorkonsult Miljö, naturvård, vattenvård