Tillståndsärenden

Verksamheter som kräver tillstånd är bland annat olika industrier, hamnar, kraftledningar, broar, stabilitetsåtgärder i vattenmiljöer och täkter. På Norconsult har vi arbetat med ett stort antal tillstånds- ärenden för en mängd olika verksamheter och har erfarenhet från alla skeden i tillståndsprocessen.

Beroende på verksamhetens omfattning, placering och utformning kan den klassas som miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet eller täktverksamhet. För byggandet av kraftledningar krävs istället tillstånd enligt ellagen, en så kallad nätkoncession. Tillstånd krävs även för åtgärder eller verksamheter som på betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område.

Vid tillståndsärenden kan vi åta oss hela tillståndsprocessen med samråd och allmänhet samt framtagande av ansökningshandlingar inklusive MKB, tekniska beskrivning och fastighetsförteckning. 

Kontakter

Profilbild för Camilla Kylin
Camilla Kylin
Gruppledare Miljö & Säkerhet Göteborg
Profilbild för David Reuterskiöld
David Reuterskiöld
Seniorkonsult Miljö, naturvård, vattenvård