Test och verifiering

Komplexiteten och kraven på produkter och tjänster ökar, därför ökar även behovet av testning och verifiering. Från starten i designprocessen till färdig produkt.

test_och_verifiering_695x230.jpg

Vi på Norconsult planerar för och integrerar testbarhet i ett tidigt skede i designprocessen. Vi utför tester för produkter, tjänster, delsystem och system i sin helhet. Däribland elektroniksystem, mjukvarudesign, mekanikkonstruktion, produktdesign.

Vi levererar tjänster bland annat inom

  • Användartester
  • Felsökning
  • Kvalitetstest
  • Testanalys
  • DFT (Design For Testability) / utveckla testbara produkter
  • Testmiljö
  • Kravspecifikationer
  • Funktionsanalyser
  • Aktivitetsanalyser
  • Dokumentation

Kontakt

Profilbild för Kai Jaara
Kai Jaara
Gruppledare