SolarHouse

Genom att koppla en ackumulatortank till luftkonditioneringssystemet kan kylan lagras från dagen till eftermiddag/kvällen. Systemet är i princip självförsörjande, luftkonditio­nerat och tyst. Kylsystemet är vattenburet och anpassat för mycket varma klimat.


Konceptet går att applicera på alla typer av byggnader som bostäder, kontor, handel, skolor och andra typer av offentliga byggnader. Det resulterar i ett betydligt bättre inomhusklimat på grund av mindre luftflöden från luft­konditioneringen samt mindre temperaturskillnader i rummet jämfört med en standardbyggnad.

Konceptet är patenterat: GC0005080 - 2007/9483

Kontakt

Profilbild för Marcus Rydbo
Marcus Rydbo
Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö

Våra projekt