Scenteknik

Musik, dans, teater och andra typer av scenkonst behöver scenbelysning, ljudteknik och tillhörande scenmekanik för att fungera.

Vi kravställer och utformar scenteknik dvs. scenmekaniska lyftanordningar, scenbelysning och tygintäckning för alla typer av utrymmen som teatrar, konsertsalar, eventhallar, aulor mm. Både i renoveringar av befintliga byggnader och vid nybyggnation. Vi bistår vid utformningen av kring-
utrymmen som ex. tågvind, backstage och inlastning.

De scentekniska installationerna är ofta utrymmeskrävande och påverkar många andra discipliner, Arkitekt, Konstruktör, El med flera. Samordning är därför viktigt, ju tidigare det kan göras i projektet desto bättre. Att lösa denna samordning görs lämpligen i 3D-modell och är ofta ett komplext 3D pussel där Norconsult har tillgång till en mängd verktyg och metoder som kan underlätta i projekten.

Vi erbjuder rådgivning i projektets alla faser; förstudie, kalkyl, program-, system- och byggskede, upphandling och produktion samt entreprenad-
besiktning.

Med lång och bred erfarenhet av utrymmen för scenkonst i både praktik såväl som teori utformar vi scenteknik anpassad efter verksamheternas behov.

 

Kontakt

Profilbild för Jonas Backman
Jonas Backman
Avdelning Akustik