Saneringsåtgärder

När föroreningar konstaterats och ett åtgärdsbehov fastställts i ett förorenat område krävs åtgärdsutredning samt av åtgärdsförslag. Från beslutat åtgärdsförslag projekteras planerade åtgärder och ett förfrågnings­underlag till entreprenör upprättas.


I entreprenadfasen verkar vi ofta som beställarstöd och har ansvaret för miljökontroll avseende föroreningar under arbetet. Omfattningen och komplexiteten i dessa arbeten varierar kraftigt beroende på objektens storlek, förutsättningar med mera - allt i från mindre schaktsaneringar till stora statligt finansierade projekt. Med vår teknikbredd har vi mycket goda förutsättningar att lösa komplicerade problem.

Kontakter

Profilbild för Sara Holmström
Sara Holmström
Gruppledare
Profilbild för Ulf Johansson
Ulf Johansson
Uppdragsledare