Saneringsåtgärder

När föroreningar konstaterats och ett åtgärdsbehov fastställts i ett förorenat område krävs åtgärdsutredning samt av åtgärdsförslag. Från beslutat åtgärdsförslag projekteras planerade åtgärder och ett förfrågnings­underlag till entreprenör upprättas.


I entreprenadfasen verkar vi ofta som beställarstöd och har ansvaret för miljökontroll avseende föroreningar under arbetet. Omfattningen och komplexiteten i dessa arbeten varierar kraftigt beroende på objektens storlek, förutsättningar med mera - allt i från mindre schaktsaneringar till stora statligt finansierade projekt. Med vår teknikbredd har vi mycket goda förutsättningar att lösa komplicerade problem.

Kontakter

Profilbild för Sara Holmström
Sara Holmström
Avdelningschef Miljö & Säkerhet
Profilbild för Ulf Johansson
Ulf Johansson
Uppdragsledare