Samhällsakustik

På Norconsult har vi heltäckande kompetens inom samhällsakustik. Våra akustikkonsulter har lång erfarenhet av olika typer av bullerutredningar vid till exempel översiktsplaner, detaljplaner, bostadsexploatering och industrietablering.


Samhällsakustik omfattar både arbetet med att kartlägga och ta bort oönskat ljud (buller) och att aktivt skapa utomhusmiljöer med god akustik.

Vi erbjuder våra tjänster inom hela spannet av samhällsakustik såsom utredningar av omgivningsbuller, trafik- och industribuller, åtgärdsutredningar, skärmdimensionering och skärmprojektering. Samt heltäckande bullerkartläggningar, kommunala bullerpolicys, kartläggning av tysta områden och aktiv stadsplanering av vänliga miljöer i staden.

Vi gör allt från att mäta, beräkna, utreda, analysera och lägga fram åtgärdsförslag samt uppföljningskontroller efter åtgärder. Föreläsningar om akustik samt experthjälp vid rättsliga förhandlingar ingår också i tjänsteportföljen.

Kontakter

Profilbild för Anna-Lena Frennborn
Anna-Lena Frennborn
Team Trafik, Göteborg
Profilbild för Clas Torehammar
Clas Torehammar
Senior akustikkonsult, Stockholm