Riskanalyser - VA

Vi utför riskanalyser som QMRA/MRA (mikrobiell riskanalys), MBA (mikrobiologisk barriäranalys), HACCP (hazard analysis and critical control points) och WSP (water safety plan), för att säkra vattenkvalitet i vattenverken.

riskanalys - va.jpg

Kontakt

Profilbild för Jan-Olof Nilsson
Jan-Olof Nilsson
Teamchef, VA-teknik/process