Pumpstationer

Vi utför utredningar och projektering för nybyggnad och ombyggnad/uppgradering av alla typer av pumpstationer inom vatten och avlopp.

Vid projektering av nya vattenverk och reningsverk projekterar vi bland annat intagspumpstationer. I samband med etablering av nya områden, eller vid anslutning av befintliga områden till kommunalt vatten och avlopsssystem, behövs ofta nya mindre spillvattenpumpstationer och tryckstegringsstationer. När en kommun lägger ner befintliga reningsverk behövs större överföringspumpstationer från det gamla reningsverket till det nya. För att klara framtidens krav på avledning av dagvatten och skydd mot höjda havsnivåer behövs dagvattenpumpstationer av liten och stor modell.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Jan-Olof Nilsson
Jan-Olof Nilsson
Teamchef, VA-teknik/process