Projektering av dagvattenhantering

Våra kompetenser inom projektering av dagvattenhantering är heltäckande och omfattar allt från modellering, dimensionering till gestaltning.


Vi utformar system för dagvattenhantering med diken, dammar, regnträdgårdar och andra typer av fördröjande och renande lösningar. Vi utformar och projekterar även hela dagvattenparker.

Vi utformar och projekterar anläggningar för dagvattenhantering och LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) så att de blir kostnadseffektiva, skonsamma för miljön och även attraktiva för oss människor.

Vi levererar tjänster inom

Kontakter

Profilbild för Herman Andersson
Herman Andersson
Avdelningschef VA-teknik Göteborg
Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Teamchef, Landskap