Översvämningsmodellering

Vi på Norconsult har lång erfarenhet av hydrodynamiska datormodeller och genomför kontinuerligt översvämningsmodelleringar för såväl kommuner som privata beställare och myndigheter.

Kontakt

Profilbild för Emma Nilsson Keskitalo
Emma Nilsson Keskitalo
VA-utredare