Naturvärdesinventeringar

Vi utför naturinventeringar och naturvårdsutredningar som underlag vid olika typer av exploateringar, men också i samband med naturreservatsbildning.


Syftet är att identifiera och avgränsa områden med höga naturvärden för att kunna ta hänsyn till dem och vid behov skydda dem.

Vi utför även särskilda artinvenventeringar som fördjupningar av en naturvärdesinventering, exempelvis i form av fågel-, grod-, kräldjurs- och fladdermusinventering.

Kontakter

Profilbild för Ola Sjöstedt
Ola Sjöstedt
Team Miljö & Säkerhet
Profilbild för Sander Anfinset
Sander Anfinset
Avdelningschef Miljö & Säkerhet Stockholm