Modellering och hydrauliska beräkningar

Vi bygger upp modeller och utför hydrauliska beräkningar för alla typer av ledningsnät och öppna vattendrag.

Kontakt

Profilbild för Emma Nilsson Keskitalo
Emma Nilsson Keskitalo
VA-utredare