Modellering av skyfallshantering

Med hjälp av datormodeller, som kan kopplas till flödes- och nivåmätningar, simulerar vi skyfall och karterar avrinningsförlopp.

Kontakt

Profilbild för Herman Andersson
Herman Andersson
Teamchef, VA-Teknik