Miljötekniska markundersökningar

Vi arbetar med föroreningar i byggnadsmaterial, jord, sediment, yt- och grundvatten samt luft. Vanliga projekt är till exempel  miljötekniska undersökningar i samband med traditionella markprojekteringsuppdrag (väg och järnväg).


Vi utför även mer komplexa utredningar för till exempel deponier och pågående verksamheter.

När man konstaterat föroreningar krävs vanligen någon form av efter­behandlingsåtgärd där vi ofta hjälper till med myndighets­kontakter, riktlinjer för arbetsmiljön, åtgärdsprojektering och inte minst miljökontroll vid utförandet.

Kontakt

Profilbild för Ulf Johansson
Ulf Johansson
Team Miljö & Säkerhet