Miljösamordning i byggskede

Vi arbetar med att säkerställa att alla krav på beställaren även överförs till entreprenören i förfrågningsunderlagen. Våra konsulter arbetar även med att hålla ordning på kraven under byggskedet, följa upp dem samt identifiera eventuella tillkommande tillstånd och anmälningar som krävs.


Vi utför även uppföljning av entreprenörens arbete, upprättande av ansökningar och anmälningar, provtagningar, stöd till beställarens projektledning och kontakter med tillsynsmyndigheter.

Kontakter

Profilbild för Sara Holmström
Sara Holmström
Gruppledare Miljö & Säkerhet Stockholm
Profilbild för Sander Anfinset
Sander Anfinset
Avdelningschef Miljö & Säkerhet Stockholm