Miljösamordning i byggskede

Vi arbetar med att säkerställa att alla krav på beställaren även överförs till entreprenören i förfrågningsunderlagen. Våra konsulter arbetar även med att hålla ordning på kraven under byggskedet, följa upp dem samt identifiera eventuella tillkommande tillstånd och anmäl­ningar som krävs.

Vi utför även uppföljning av entreprenörens arbete, upprättande av ansökningar och anmälningar, provtagningar, stöd till beställarens projektledning och kontakter med tillsynsmyndigheter.