Miljösamordning i byggskede

Vi arbetar med att säkerställa att alla krav på beställaren även överförs till entreprenören i förfrågningsunderlagen. Våra konsulter arbetar även med att hålla ordning på kraven under byggskedet, följa upp dem samt identifiera eventuella tillkommande tillstånd och anmäl­ningar som krävs.

Vi utför även uppföljning av entreprenörens arbete, upprättande av ansökningar och anmälningar, provtagningar, stöd till beställarens projektledning och kontakter med tillsynsmyndigheter.

Kontakt

Profilbild för Sander Anfinset
Sander Anfinset
Team Miljö & Säkerhet