Mekanik

På Norconsult har vi Sveriges största samlade kompetens för vattenbyggnad inom området mekanik för vattenkraftanläggningar och dammar. Vi kan erbjuda ett helhets­koncept, där vi är med från idéstadie till driftklar anläggning.

Mekanik.jpg
Våra tjänster består bland annat av förstudier, konstruktion, hållfasthetsberäkningar, projekt- och byggledning, entreprenadbesiktningar, fördjupade inspektioner, fördjupade dammsäkerhetsutvärde­ringar och riskanalyser för Maskindirektivet (CE-märkning). En av våra specialistkompe­tenser är att detaljkonstruera dammluckor, där vi har en lång erfarenhet inom området.

Kontakt

Profilbild för Frans Göransson
Frans Göransson
Affärschef Anläggning & Vattenbyggnad