Landskapsanalyser

Inom området miljö utför vi bland annat landskapsanalyser och naturmiljödesign. Vi deltar även i projekt som exempelvis täckning av deponier och återställande och utveckling av tidigare täkter.

Vi levererar tjänster inom

Kontakter

Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Teamchef, Landskap
Profilbild för Elisabeth Tornberg
Elisabeth Tornberg
Teamchef, Landskap