Landskapsanalyser

Inom området miljö utför vi bland annat landskapsanalyser och naturmiljödesign. Vi deltar även i projekt som exempelvis täckning av deponier och återställande och utveckling av tidigare täkter.

Läs mer:
Naturmiljödesign

Kontakter

Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Teamchef, Landskap Göteborg
Profilbild för Elisabeth Tornberg
Elisabeth Tornberg
Teamchef, Landskap Stockholm