Kraftledningar och kraftkabel

Vi utför studier, projektering och byggkontroller av kabelanläggningar för kraftöverföring, både på land och i sjö.


Vi har omfattande erfarenhet och kompetens inom kabelteknologi och kabelförläggning. Våra konsulter har deltagit i stora kabelprojekt både nationellt och internationellt. Vi har också planerat och projekterat omläggning av luftledning till kabel.

Kontakt

Profilbild för Rolf Johansson
Rolf Johansson
Avdelingsleder Kontor