Kontrollansvarig

En certifierad kontrollansvarig medverkar till att projektet uppfyller kraven enligt gällande bygglagstiftning. Den kvalitetsansvarige har en självständig ställning från utförare och dokumenterar enligt kontrollplanen till slutbevis.

kontrollansvarig.jpg
Vi har erfarenheten från hela byggprocessen vilket skapar säkra och effektiva kontrollplaner.

Kontakt

Profilbild för Fredrik Karlsson
Fredrik Karlsson
Teamchef, Projekt- & byggledning