Kontrollansvarig

En certifierad kontrollansvarig medverkar till att projektet uppfyller kraven enligt gällande bygglagstiftning. Den kvalitetsansvarige har en självständig ställning från utförare och dokumenterar enligt kontrollplanen till slutbevis. Vi har erfarenheten från hela byggprocessen vilket skapar säkra och effektiva kontrollplaner.

Kontakt

Profilbild för Gary Bench
Gary Bench
Team Projekt- & Byggledning