ISY Ettnoll Fjärrvärme

För energiverkens fjärrvärmeledningar - De flesta städer har idag fjärrvärmenät. Många nät har byggts om och till i flera faser. System för att simulera och dokumentera är numera mer en regel än ett undantag. ISY Ettnoll Fjärrvärme är ett av marknadens främsta system för fjärrvärme.


Med systemet blir kartbilden navet, där all information om fjärrvärmenätet samlas. Systemet kopplar även in sig mot befintliga debiteringssystem, kommunernas kartsystem, andra ledningsbaser, fastighets­register med mera. Och all information nås via kartan. ISY Ettnoll Fjärrvärme innehåller hela kedjan för att effektivt leda och utveckla fjärrvärme. Allt från säljverktyg till projektering, beräk­ningar, ritningar och fältarbete.

Kontakt

Profilbild för Jan-håkan Westbom
Jan-håkan Westbom
Gruppledare Digitala tjänster