ISY Ettnoll Fjärrkyla

För energiverkens fjärrkyla - I takt med att abonnenter ansluts till nätet för fjärrkyla ökar komplexiteten och ger upphov till frågor. Det vanligaste misstaget är att tänka fjärrvärme fast "omvänt".


ISY Ettnoll Fjärrkyla är framtaget med fjärrkyla i fokus. Med systemet blir kartbilden navet, där all information om fjärrkyla samlas. Systemet kopplar även in sig mot befintliga debiteringssystem, kommu­n­ernas kartsystem, elverkets ledningsbas, fastighetsregister med mera.

ISY Ettnoll Fjärrkyla inne­håller hela kedjan för att effektivt leda och utveckla fjärrkyla. Allt från säljverktyg till projek­tering, beräkningar, ritningar och fältarbete.

Kontakt

Profilbild för Jan-håkan Westbom
Jan-håkan Westbom
Gruppledare Digitala tjänster