Installationssamordning

Med allt mer teknikintensiva byggnader och anläggningar ställs stora krav på samordning i byggprocessen.

Med erfarenhet från projekt- och projekteringsledning, och kunskap från installationsteknik skapar vi en effektiv samordning för att undvika dyra och tidskrävande åtgärder.

Kontakt

Profilbild för Fredrik Karlsson
Fredrik Karlsson
Avdelningschef Projekt- & Byggledning