Installationssamordning

Med allt mer teknikintensiva byggnader och anläggningar ställs stora krav på samordning i byggprocessen. Med erfarenhet från projekt- och projek­teringsledning, och kunskap från installationsteknik skapar vi en effektiv samordning för att undvika dyra och tidskrävande åtgärder.

Kontakt

Profilbild för Kristoffer Sideby
Kristoffer Sideby
Team Projekt- & Byggledning