Högvattenskydd

Extrema väder med skyfall och översvämningar blir allt vanligare och är något som vi måste anpassa oss till. Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom högvattenskydd och skredrisk.


Vi finns med i hela processen från förstudier till färdiga bygghandlingar. Med vår breda kompetens inom VA- och ledningssystem, geoteknik, skred och landskaps­gestaltning bidrar vi till att den biologiska mångfalden och vattenkontakten bevaras, samtidigt som ett effektivt högvattenskydd uppnås.

Kontakter

Profilbild för Jan-Olof Nilsson
Jan-Olof Nilsson
Sektionschef, Team VA-teknik/process
Profilbild för Johan Saltin
Johan Saltin
Teamchef, Mark & Vatten