Fuktsäkerhet

Vi agerar byggherrens sakkunnige i fuktfrågor i byggprocessen. Uppdraget innebär att upprätta en strategi för arbetet med fuktsäkerhetsåtgärder i olika skeden, även rådgivning till uppdragsgivaren ingår.

fuktsäkerhet.JPG

Kontakt

Profilbild för Arbnesha Suljeva
Arbnesha Suljeva
Gruppledare