Förorenade områden

I samband med kommunala planprocesser, verksamhetsförändringar, fastighetsförsäljning eller till exempel exploatering av mark krävs olika miljötekniska undersökningar. Vi utför undersökningar av mark, grund- och ytvatten, sediment, luft och byggnadsmaterial.


Undersökningarna varierar kraftigt avseende omfattning och komplexitet beroende på objektets fysiska förutsättningar, tidigare potentiellt förorenade verksamheter med mera.

Vi utför allt ifrån faktasökning (historisk inventering) till omfattande undersökningar motsvarande huvudstudier enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual.

Kontakter

Profilbild för Sara Holmström
Sara Holmström
Avdelningschef Miljö & Säkerhet
Profilbild för Ulf Johansson
Ulf Johansson
Uppdragsledare