Fiskvandring

Alla vattenkraftverk är unika och det finns inte en typ av fiskvandringslösning som fungerar överallt. Genom vår bredd inom både teknik och miljö kan vi utforma effektiva helhetslösningar på fiskvandring utifrån anläggningens och vattendragets specifika förutsättningar.

fiskvandring_695x217.jpg

Vi utreder, projekterar och bistår vid entreprenad för omlöp, inlöp, slitsrännor, ålyngelledare, fingrindar och andra lösningar för fiskvandring.  Våra ingenjörer och biologer arbetar för att rätt åtgärd ska genomföras på rätt plats.

Vi kan bistå med utformning av olika typer av fiskvandringsåtgärder för upp- och nedströmsvandring, övervakning av fisk (exempelvis med fiskräknare), utredning av mintappning, beståndsmodellering med mera

Kontakt

Profilbild för Axel Emanuelsson
Axel Emanuelsson
Team Vattenbyggnad