Fastighetsutveckling

I samarbete med övriga avdelningar inom Norconsult arbetar vi med Due Diligence och Enviromental Due Diligence, kalkyler, plan- och bygglovs­frågor såväl som med miljö och energi för att utveckla fastigheten på det mest effektiva sättet med avseende på både miljö och ekonomi. Vi ansvarar för hela projektet från start till mål.

Kontakt

Profilbild för Fredrik Karlsson
Fredrik Karlsson
Teamchef, Projekt- & Byggledning