Fastighetsutredningar

Vi genomför alla typer av fastighetsutredningar. Det kan vara fukt, sättningsskador eller andra tekniska eller miljöpåverkande anledningar. Med vår samlade kunskap och erfarenhet kan vi erbjuda rätt kompetens för just den utredning ni behöver hjälp med.

Kontakt

Profilbild för Caroline Martinsson
Caroline Martinsson
Teamchef, Byggkonstruktion