Fastighetsförteckningar

Vi upprättar fastighetsförteckningar till detaljplaner, järnvägsplaner och vägplaner. I arbetet ingår även att ta fram äganderätts- och fastighets­utredningar till detaljplaner, vatten- och fiskerättsmål, banutredningar och arbetsplaner. Våra konsulter har lång erfarenhet av fastighetsrättsliga utredningar angående fastighetsförteckningar till detaljplaner.

Kontakt

Profilbild för Gunnar Håkansson
Gunnar Håkansson
Planarkitekt & uppdragsledare, Team Stadsbyggnad