Fältgeoteknik

Vi utför geotekniska undersökningar inom alla typer av projekt, från stora komplicerade infrastrukturanläggningar och enskilda små byggobjekt, till översiktlig planering och pållängdsbestämning. Vi utför även mätning av markradon. Vid stabilitetsutredningar utförs avvägning av markyta och lodning i vattendrag.

Maskinparken är den senaste tänkbara med bland annat åtta borrbandvagnar med tillhörande dragfordon samt tillgång till ytterligare resurser hos våra kollegor i Norconsult AS i Norge. Samtliga bandvagnar är utrustade för alla före­kommande sonderings- och provtagningsmetoder som anges i Svenska Geotekniska Föreningens fälthandböcker. Med hjälp av GPS-utrustning kan vi läges- och höjdbestämma undersökningspunkterna.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Markus Mangsten
Markus Mangsten
VD, Fältgeoteknik AB