Fältgeoteknik

Fältundersökningar är den första delen i många projekt idag och kraven höjs genom samarbete inom Europa med gemensamma krav för samtliga länder. Vi tillhandahåller denna tjänsten inom Norden och är ledande inom utvecklingen, och gillar utmaningen som kraven ställer på utrustning och personal.

Våra fältgeotekniker har lång erfarenhet av att arbeta i alla typer av projekt, från stora komplicerade infrastrukturanläggningar och enskilda små byggobjekt, till översiktlig planering och pållängdsbestämning.

Vi erbjuder bland annat sjöborrning med flotte, kärnborrning, DTH-borrning, undervattensdrönare och miljötekniska undersökningar.

Ett helhetsgrepp om hållbarhet
Vårt tjänsteutbud ska bestå av hållbara lösningar, vilket säkrar vi kvalitén i våra leveranser och reducerar vårt klimatavtryck. Därför har vi vidtagit ett antal åtgärder som att till exempel satsa på miljövänligare fordon, och på så sätt bidra till mindre utsläpp vid både transporter och genomförande i våra projekt.

Vårt ess i rockärmen är vår borrmast, som hittills är ensam i sitt slag på marknaden vad gäller nivå på miljöklassning. Med denna klarar vi alla uppdrag i stadsmiljö med minimalt avtryck efter utfört uppdrag. Masten är även kompatibel med grävmaskiner, vilket ger en ekonomisk besparing för kunden genom att befintliga maskiner nyttjas på plats. I tillägg har den nya masten också kompletterats med en rigg av senaste modell med högsta klass av miljömotor som finns på marknaden.

Läs mer om oss här

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Markus Mangsten
Markus Mangsten
VD, Fältgeoteknik AB