Ekohydraulik

Ekohydraulik är kopplingen mellan ekologi och hydraulik och är en viktig länk för hur habitat i vattendrag påverkas av olika flöden och tappningar. Med hydrauliska modeller kan exempelvis vattenhastigheter, djup och vattenutbredning bestämmas, beräknas och jämföras mot olika arters preferenser.

ekohydraulik_695x217.jpg

Vi gör allt från övergripande kartläggningar av strömhabitat i hela vattensystem till ingående hydrauliska modeller i 2 eller 3 dimensioner. Med hjälp av egen utrustning i form av RTK-drönare, fotoscanner och multibeam-ekolod kan vi effektivt och noggrant samla in data för modelleringen.

För validering av modellerna eller övervakning av nuläget används även nivågivare som under lång tid kan samla in information om flöden.

Kontakt

Profilbild för Axel Emanuelsson
Axel Emanuelsson
Gruppledare Vattenmiljö