Dricksvattenrening

Vi har lång erfarenhet av dricksvattenrening och vet hur man kan arbeta förebyggande och aktivt med strukturerade riskanalyser av hela dricksvattensystemet.


Vi erbjuder riskanalyser avseende dricksvattenproduktion med olika metoder och verktyg. Vi erbjuder även riskförebyggande åtgärder på ledningsnätet fram till tappkran med utbildning och besiktning. Vi utför och tar ansvar för hela kedjan i vattenverket från tidig utredning till projektering och byggledning.

Kontakter

Profilbild för Johan Saltin
Johan Saltin
Affärschef Energi & Process
Profilbild för Jan-Olof Nilsson
Jan-Olof Nilsson
Avdelningschef VA-process Göteborg