Dammutrivning

Att äga en damm innebär ett strikt ansvar för underhåll, tillstånd och att dammsäkerheten upprätthålls. Ifall dammägaren vill avsluta vattenverksamheten finns möjlighet att ansöka om utrivning.

dammutrivning_695x217.jpg

Vi har stor erfarenhet av dammutrivningar och har sedan 2011 utrett, tagit fram tillståndshandlingar för och deltagit som entreprenadstöd för ett trettiotal dammutrivningar i hela landet. Objekten har varierat mellan stort och smått, regleringsdammar, mindre vattenkraftverk, spegeldammar med flera.

Vi hjälper till med hela kedjan, exempelvis inmätning, förstudie, modellering av nivåer och flöden, sedimenttransport, tillståndshandlingar, entreprenadstöd och uppföljning.

Kontakt

Profilbild för Axel Emanuelsson
Axel Emanuelsson
Gruppledare Vattenmiljö