Dammsäkerhet

Vi på Norconsult har lång erfarenhet av dammsäkerhetsarbete, från inspektioner och utredningar till projektering av åtgärder och slutlig produkt.


För arbetet med dammsäker­hetsutvärderingar (FDU) och dammsäkerhets­inspektioner kan vi erbjuda en god kompetens inom samtliga teknik­områden.

Våra konsulter uppfyller kraftföretagens riktlinjer för damm­säkerhet, RIDAS rekommendationer avseende kompetens och erfarenhet för att få utföra fördjupade dammsäkerhetsutvärderingar och inspektioner på anläggningar inom samtliga konsekvensklasser.

Kontakt

Profilbild för Øyvind Lier
Øyvind Lier
Teknikområdeansvarig dammar