Dammsäkerhet

Vi på Norconsult har lång erfarenhet av dammsäkerhetsarbete, från inspektioner och utredningar till projektering av åtgärder och slutlig produkt.

Dammsäkerhet_695x217px.jpg
För arbetet med dammsäker­hetsutvärderingar (FDU) och dammsäkerhets­inspektioner kan vi erbjuda en god kompetens inom samtliga teknik­områden.  

Våra konsulter uppfyller kraftföretagens riktlinjer för damm­säkerhet, RIDAS rekommendationer avseende kompetens och erfarenhet för att få utföra fördjupade dammsäkerhetsutvärderingar och inspektioner på anläggningar inom samtliga konsekvensklasser.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Fredrik Mikaelsson
Fredrik Mikaelsson
Civilingenjör Väg & Vatten