Dagvattenhantering

Vi tar fram förslag till ansvarsfördelning mellan kommunens förvaltningar. Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD och breddning till värdefulla vatten ställer krav på genomtänkta beräkningsmodeller och platsanpassade lösningar.


Vi utformar och projekterar anläggningar för LOD så att de blir kostnadseffektiva, skonsamma för miljön och även attraktiva för oss människor.

Kontakter

Profilbild för Emma Nilsson Keskitalo
Emma Nilsson Keskitalo
VA-utredare
Profilbild för Marta Juhlén
Marta Juhlén
Teamchef VA-teknik