Byggnadsmiljö

Inom byggnadsmiljö varierar undersökningarna kraftigt avseende omfattning och komplexitet beroende på objektets fysiska förutsättningar, tidigare potentiellt förorenade verksamheter eller helt enkelt kundens önskemål.


Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud där vi arbetar med allt som hör från material- och miljöinventeringar till upprättande av avfallshanterings- och rivningsplaner, ansökan om rivningslov och upprättar förfrågningsunderlag.
Vi kan likväl utföra enskilda provtagningar för statusinventering, med avseende på t.ex. asbest, PCB eller föroreningar i betong.

Kontakter

Profilbild för Sander Anfinset
Sander Anfinset
Avdelningschef Miljö & Säkerhet Stockholm
Profilbild för Linus Jägerskog
Linus Jägerskog
Miljökonsult