Byggnadsakustik

Vi har lång erfarenhet av byggnadsakustisk projektering vid ny- och ombyggnad av objekt med varierad komplexitetsnivå. Vi strävar alltid mot att hitta kostnadseffektiva och byggnadstekniskt goda lösningar.


Utöver Boverkets krav och gällande ljudstandarder utgår vi alltid från våra uppdragsgivares behov och önskemål när vi tar fram våra lösningar. Därtill har vi stor vana vid att arbeta med miljöklassningar, såsom BREEAM, LEED och Miljöbyggnad.

Kontakter

Profilbild för Andreas Hübinette
Andreas Hübinette
Teamchef, Akustik Göteborg
Profilbild för Gunilla Sundin
Gunilla Sundin
Senior Akustiker, Stockholm