Bullerutredningar

Våra buller- och akustikexperter har många års erfarenhet av att kartlägga och utreda trafikbullerproblem samt att ta fram åtgärdsförslag både för befintlig bebyggelse och för nybyggnation.

Vi har även många års erfarenhet av att utföra mätningar av trafik­bullernivåer och fasadljudsisolering samt dimensionering av fasadåtgärder.

Kontakt

Profilbild för Anna-Lena Frennborn
Anna-Lena Frennborn
Team Trafik