Biotopvård

En stor andel av våra vattendrag är kraftigt påverkade av mänsklig aktivitet så som flottledsrensning, kanalisering, jordbruk, skogsbruk, vattenkraft med mera. Vi arbetar med restaurering och återställning av sjöar och vattendrag.

biotopvård_695x217.jpg

Vi genomför restaurering av flottledsrensade vattendrag, utläggning av lekbottnar, återmeandring av vattendrag, utrivning av vandringshinder med mera. Med vår bredd kan vi ta helhetsgrepp om projekten med allt från förstudie, ansökan om finansiering, tillstånd, projektering, entreprenadledning samt uppföljning.

Kontakt

Profilbild för Axel Emanuelsson
Axel Emanuelsson
Gruppledare Vattenmiljö