Besiktning & Värdering

Vi utför alla typer av besiktningar, såväl underhållsbesiktningar som entreprenadbesiktningar, av hus såväl som anläggning. Besiktningarna utförs för framtida underhåll, inför planerade åtgärder eller för att kontrollera att rätt produkt är levererad. 


Med den samlade tekniska kunskapen och erfarenheten från våra olika discipliner genomförs värderingar med utgångspunkt ur ekonomi, teknisk nivå och kvalitet likväl som aspekter ur miljö och hållbarhet vägs in.

Kontakt

Profilbild för Fredrik Karlsson
Fredrik Karlsson
Avdelningschef Projekt & Byggledning