Bergteknik

Vi hanterar ingenjörsgeologiska frågor i hela kedjan från förunder­sökningar till byggnation och underhållsbesiktningar för bergschakt, bergslänter och bergtunnlar. Vi har en bred kunskapsbas inom geologi, bergteknik och hydrogeologi.


Exempel på tjänster som vi erbjuder är kartering, inspektioner, berg­mekaniska analyser, förstärkningslösningar, vibrationsanalyser, injekterings­design, samt ingenjörsgeologiska och bergtekniska prognoser.

Läs mer om vår Bergtäktsgrupp, som erbjuder helhetslösningar inom täktverksamhet.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Magnus Zetterlund
Magnus Zetterlund
Team Geoteknik