Bergteknik

Vi hanterar ingenjörsgeologiska frågor i hela kedjan från förunder­sökningar till byggnation och underhållsbesiktningar för bergschakt, bergtäkter, bergslänter och bergtunnlar. Vi har en bred kunskapsbas inom geologi, bergteknik och hydrogeologi.


Exempel på tjänster som vi erbjuder är kartering, inspektioner, berg­mekaniska analyser, förstärkningslösningar, vibrationsanalyser, injekterings­design, samt ingenjörsgeologiska och bergtekniska prognoser.

Läs mer om vår Bergtäktsgrupp, som erbjuder helhetslösningar inom bergtäkter.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Magnus Zetterlund
Magnus Zetterlund
Team Geoteknik