Avloppsrening

Norconsult arbetar med hela projektcykeln från idé till besiktning och har hög kunskap om helheten i VA-projekt. Vi utreder och projekterar, utför tillståndsansökningar och tar anläggningar i drift, samt bistår med rådgivning kring bygg- och processfrågor.


Vatten- och avloppsverk måste kunna parera för variationer i vattenkvalitet och volym under ett dygn, under ett år eller under en ännu längre period. Pumpar på ledningsnätet måste optimeras och vara driftssäkra. De anläggningar som byggs måste också ta stor hänsyn till arbetsmiljö, säkerhet, yttre miljö samt vara ekonomiska. Ofta byggs befintliga anläggningar om och byggs till, ofta medan de är i drift under byggskedet.

Kontakt

Profilbild för Jan-Olof Nilsson
Jan-Olof Nilsson
Sektionschef, VA-teknik/process