AV-teknik

Att utforma en funktionell och lokalanpassad Audio Video-anläggning som uppfyller allas behov och budget är en process som kräver stort kunnande och erfarenhet. Vi projekterar all tänkbar Audio Video-utrustning, allt från små rum till stora konsertsalar. Vi tar fram systemlösningar för ljud och bild och styrteknik, så att användaren kan tänka på budskapet istället för teknik.

Kontakter

Profilbild för Andreas Hübinette
Andreas Hübinette
Teamchef, Akustik Göteborg
Profilbild för Fredrik Henn
Fredrik Henn
Team Akustik